Podnikatelé ušetří tisíce na daních za děti v MŠ. Školkovné se zvyšuje

Živnostníci a podnikatelé, kteří mají děti v předškolním věku, mohou zaplatit nižší daň z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2021 si odečtou z daně takzvané školkovné, tedy náklady na umístění dítěte do mateřské školy.

 

 

Maximální sleva na jedno dítě se v roce 2021 zvyšuje na 15 200 korun, loni si rodiče při vyplňování daňového přiznání polepšili maximálně o 14 600 korun. Školkovné se vypočítává výhradně ze školného, nikoli z dalších nákladů na pobyt dítěte v MŠ.

 

V roce 2020 stát podnikatele potěšil, sleva se zvedla o rekordních 1250 korun. Letos není kvůli menšímu růstu minimální mzdy navýšení tak výrazné. Školkovné totiž odpovídá minimální mzdě v ČR k prvnímu dni takzvaného zdaňovacího období (obvykle kalendářní rok).

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2022

Vláda v listopadu rozhodla o navýšení minimální mzdy (MM) na o tisíc korun na 16 200 Kč. Tomu tedy bude odpovídat i maximální školkovné za zdaňovací období 2022.

Sleva z daně nikoli ze základu

Na bonus nedosáhnete, peníze stát nevrátí

Školkovné sníží váš pravidelný odvod státu maximálně na nulu, nezakládá totiž nárok na daňový bonus (tedy přeplatek od státu), jako je tomu v případě daňového zvýhodnění na děti. 

„Díky této slevě si rodiče malých dětí mohou polepšit na dani z příjmu až o tisíce korun,“ potvrzuje daňová poradkyně ze společnosti TaxVision Blanka Štarmanová. Zmíněný bonus mohou už několik let využít i ti, kteří uplatňují daňové paušály.

„Důležité je zmínit, že takzvané školkovné je slevou na dani. Částky jsou tedy odečítané přímo z vypočtené daně, nikoliv z jejího základu,“ doplňuje poradce Michal Dvořáček.

Příklad:

Pan Dvořák si v roce 2021 vydělá 500 000 korun. Protože při výpočtu daně uplatňuje výdajový paušál ve výši 60 procent, sníží se mu základ daně na 200 tisíc. Zároveň platí za svého syna v mateřské škole roční školné ve výši 16 000 korun, bude tedy moci využít maximální slevu (15 200 Kč). Odečte ji ale nikoli z daňového základu, který odpovídá čistému příjmu (rozdílu mezi příjmy a výdaji) a činí zmíněných 200 tisíc korun, ale od vypočtené daně. Ta představuje patnáct procent ze základu – tedy 30 tisíc korun. Může samozřejmě využít i základní slevu na poplatníka, která letos narostla o tři tisíce na 27 840 korun ročně. Jeho daň tedy bude ve výsledku nulová.

S paušální daní nárok nemáte

Pozor! Od letošního roku se sleva netýká těch, kteří se přihlásí k paušální dani. Podnikatelům s ročními příjmy do jednoho milionu korun odpadla povinnost podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob, roční přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny a zaplatí (kromě odvodů na zdravotní a sociální pojištění) už jen sto korun měsíčně. Tím ovšem přijdou o možnost využívat slevy na děti, partnera i další daňová zvýhodnění.

V letošním roce je celková výše paušální daně 5469 korun, příští rok vzhledem k výraznému nárostu průměrné mzdy stoupne o více než 500 korun. V roce 2022 by paušální daň tedy měla vyšplhat až na 5994 korun měsíčně (3267 Kč sociální, 2627 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů).

Školkovné kopíruje minimální mzdu

Nejvyšší možnou částku odečítáte pouze v případě, že platíte vysoké roční školné. Pokud zaplatíte školce za rok například deset tisíc, odepíšete z daní jen tyto peníze, nikoli celých 15 200 korun.

Odpočty se týkají samozřejmě jen rodičů, kteří platí docházku svých dětí do mateřských škol nebo jiných dětských skupin. Pokud mají majitelé živnostenského listu dvě děti, jež navštěvují například soukromou lesní školku, od daní si mohou odečíst v ideálním případě až 30 400 korun.

Jak je to u zaměstnanců a OSVČ platících zálohy?

Během roku odvádějí zaměstnanci a také některé OSVČ zálohu na daň z příjmu. Pokud uplatní v ročním zúčtování zmíněné školkovné, budou mít následně vyšší čistou mzdu/příjem. Obdrží totiž daňovou vratku (podnikatelé po odevzdání přiznání, zaměstnanci v rámci březnové výplaty). Roční daň z příjmu fyzických osob totiž bude díky slevě nižší než zaplacené zálohy během roku.

Potvrzení jako příloha přiznání

„Nárok na slevu ve výši zaplacených (a prokázaných) příspěvků školce má pouze jeden z rodičů žijících s potomkem ve společné domácnosti. V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením mateřské školy o výši výdajů za umístění dítěte,“ prozrazuje Blanka Štarmanová. Potvrzení se týká celoročních výdajů za rok 2021.

V daňovém přiznání je na školkovné řádek 69a s označením „sleva za umístění dítěte“. Potvrzení od mateřské školy musíte přidat k růžovému tiskopisu jako povinnou přílohu. Pokud podáváte přiznání elektronicky, najdete formulář na stránkách FS ČR.

Jaké lze každoročně využít slevy na dani?

„V písemném potvrzení uvedete adresu školky, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, dále je zde vyčíslená částka školkovného, datum a podpis zástupce mateřské školy,“ shrnuje daňová poradkyně Mazars Gabriela Ivanco.

Kdy máte nárok?

Navštěvuje-li vaše dítě předškolní zařízení to jest dětskou skupinu, mateřskou školu a dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako například lesní školka, soukromé jesle či dětské centrum, slevu uplatnit můžete. Výjimkou jsou zájmové kroužky.

Právo není omezeno věkem dítěte. Zvýhodnění můžete uplatnit i v případě odkladu školní docházky, pokud platíte školné. Navíc se musí jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti. Definice společně hospodařící domácnosti je v § 21e odstavci 4. zákona o daních z příjmů.

Společná, nebo střídavá péče

Jak bylo zmíněno výše, ve společné domácnosti může školkovné uplatnit jen jeden z rodičů. Výjimkou je společná, nebo střídavá péče, v těchto případech jde totiž o dvě samostatně hospodařící domácnosti.

Pokud je školné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění potomka uplatnit každý z nich, a to opět až do výše 15 200 korun.

Daňovou slevu na vyživované dítě školkovné nijak neruší ani neomezuje.

www.businessinfo.cz/clanky/podnikatele-usetri-tisice-na-danich-za-deti-v-ms-skolkovne-se-zvysuje/

Jakub Procházka

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode