Daňová evidence

Dle § 7b zákona o daních z příjmu. Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejichž obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 milionů korun českých, které nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v obchodním rejstříku.

 

- evidence příjmů a výdajů

- evidence pohledávek a závazků

- evidence dlouhodobého majetku a zásob

 

- peněžní deník

- pokladní knihy

- kniha bankovních výpisů

- knihy faktur přijatých a vystavených

- kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur

- kontrola zálohových plateb

- inventarizace

- zpracování roční účetní závěrky

- zpracování daňového přiznání a přehledů pro PSSZ a ZP

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode